2017. Nybyggnation av en Båstadgrus-bana på Gräsö.

Under 2017 var vi ute på Gräsö för att anlägga en ny Båstadgrus-bana.