2010. Nybyggnation av en Båstadgrusbana i Kuwait.

Under hösten 2010 var vi nere i Kuwait för att anlägga en Båstadgrusbana.